Rauskin Porukat

Rauskin porukat ry on vuonna 2006 perustettu Raudaskosken koulun vanhempainyhdistys, joka on myös Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistys. Rauskin porukoiden jäseniksi voivat liittyä koulun oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja kouluhenkilöstö. Kannatusjäseniksi voidaan ottaa yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset ja kannattavat jäsenet.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään syyskuussa. Vuosikokous valitsee yhdistyksen hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa, tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään. Yhdistys tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä sekä toimii oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

Toimintaansa yhdistys rahoittaa keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä tapahtumia, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys osallistuu säännöllisesti kylällä ja koululla järjestettäviin tapahtumiin sekä organisoi jonkin painotuotteen painamisen ja myynnin. Yhdistys lahjoittaa tarpeen mukaan rahaa koulun retkiin ja stipendeihin sekä tukee koulun toimintaa ja oppilaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä edistäviä hankintoja.

Hallituksen pj 2022:
Anna-Riina Savolainen