Rauskin Porukat

Rauskin porukat ry on vuonna 2006 perustettu Raudaskosken koulun vanhempainyhdistys, joka on myös Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistys. Rauskin porukoiden jäseniksi voivat liittyä koulun oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja kouluhenkilöstö. Kannatusjäseniksi voidaan ottaa yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset ja kannattavat jäsenet.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään syyskuussa. Vuosikokous valitsee yhdistyksen hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa, tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään. Yhdistys tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä sekä toimii oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

Toimintaansa yhdistys rahoittaa keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä tapahtumia, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys osallistuu säännöllisesti kylällä ja koululla järjestettäviin tapahtumiin sekä organisoi jonkin painotuotteen painamisen ja myynnin. Yhdistys lahjoittaa tarpeen mukaan rahaa koulun retkiin ja stipendeihin sekä tukee koulun toimintaa ja oppilaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä edistäviä hankintoja.

Lukuvuonna 2015-16 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Jaana Marjakangas (pj.), 0443594155
jaana.marjakangas(a)edu.ylivieska.fi
Teija Ruuska (vpj.) , 0503747341
teija.ruuska(a)kotinet.com
Anne Niemi (siht.), 0400519490
anne.niemi(a)live.fi
Teija Päivärinta (rah.hoit.), 0400677042
teija.paivarinta(a)suomi24.fi
Tuuli Jaakola, 0503597363
tuuli.jaakola(a)luukku.com
Jukka Pekka Nummela, 0400625267
jukka.nummela(a)widelinetekniikka.com
Kimmo Autiola, 0447291480
kimmo.autiola(a)elisa.fi
varajäsenet:
Anita Välimäki,
anita.i.valimaki(a)gmail.com
Leena Löytynoja, 0445632866
leena.loytynoja(a)gmail.com