Kyläyhdistys

Raudaskylän kyläyhdistys on perustettu tammikuussa 1983. Aluksi toiminta ei ollut kovin aktiivista, kokoonnuttiin vain muutamia kertoja. Talvella järjestettiin hiihtokilpailuja ja makkaranpaistoa. Toiminta sammui useiksi vuosiksi kunnes kylätoimintaa alettiin taas herättää henkiin 1990-luvun lopulla. Kyläyhdistys rekisteröitiin vuonna 1999 ja sen jälkeen yhdistys on toiminut aktiivisesti.

Sääntöjensä mukaisesti yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä kylän pysyvien ja vapaa-ajan asukkaiden henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi paikallisen omaleimaisuuden pohjalta. Lisäksi yhdistys edistää kylän asukkaiden harrastus- ja kulttuuritoimintaa, kylän perinteiden ja historian tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista keräämällä ja säilyttämällä perinteitä ja historiaa sekä järjestämällä talkoita ympäristön vaalimiseksi. Lisäksi yhdistys voi järjestää yhteisiä virkistys- ja harrastustilaisuuksia, juhlia ja muita vastaavia tapahtumia.

Kyläyhdistyksen toiminnasta vastaa vuosittain valittava kylätoimikunta. Vuodeksi 2017 kylätoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt:
  • Jaana Seppälä, puheenjohtaja
  • Reino Marjakangas, varapuheenjohtaja
  • Sari Isoniemi, sihteeri
  • Heikki Autio, rahastonhoitaja
  • Eeva Kaikkonen
  • Eveliina Heporauta
  • Juha Raudaskoski
  • Opiston edustaja
Postia kyläyhdistyksellä voi jättää osoitteeseen raudaskyla@gmail.com tai puhelimella 0400 793 056.

Kyläyhdistyksen vuosikokoukseen kutsutaan kaikki kyläläiset. Kokous järjestetään ennen maaliskuun loppua.

Kyläyhdistyksen säännöt