Maamiesseura

Maamiesseurojen toiminnalla on Suomessa yli vuosisataiset perinteet ja Raudaskylälläkin seura on toiminut jo lähes sata vuotta. Alunperin maamiesseuroja alettiin perustaa talonpoikien toimesta 1800 ja 1900 luvun taitteessa. Toimintaperiaate on pysynyt koko historian pääsääntöisesti samanlaisena tietysti ajan henkeä seuraten.

Raudaskylän maamiesseura on ollut aktiivisesti mukana noin 30 tilan voimin erilaisissa maa –ja metsätalouden hankkeissa. Aktiivisimmat seuran jäsenet ovat olleet toiminnassa mukana yli 30 vuotta.

Useista muista kylistä poiketen Raudaskylällä ei ole erillistä maa- ja kotitalousnaisten yhdistystä. Kylän naiset ovat toimineet aktiivisesti maamiesseuran mukana ja osallistuneet toimintaan vahvalla panoksella.

Raudaskylän maamiesseuran toiminta-ajatuksena on hallinnoida ja hankkia koneita kyläläisten yhteiseen käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että maamiesseura hankkii ja omistaa erilaisia työkoneita ja laitteita joita se vuokraa omakustannushintaan vapaasti kyläläisten käyttöön. Suurimpana ja samalla seuran sydämenä toimii vuonna -85 rakennettu 24 kuution siilokuivaaja. Muina esimerkkeinä voidaan mainita vaikka klapikone, pitokalusto ja kangaspuut, jotka tosin ovat olleet aika vähällä käytöllä. Seura mahdollistaa sen, ettei kaikkien tarvitse investoida omiin laitteisiin.

Konkreettisten asioiden lisäksi seuratoiminta tuo mukanaan sosiaalisen kanssakäymisen edut, joita erilaiset yhteiset hankkeet tuo mukanaan. Menneinä vuosina järjestettiin esimerkiksi eri kylien maamiesseurojen välisiä tapahtumia kuten hiihtokilpailuja. Samalla seuran tarkoituksena on levittää jäsenistölleen tietotaitoa maanviljelyksen, metsätalouden ja niihin liittyvien toimintojen osalta.