Kyläyhdistys
Raudaskylän kyläyhdistys on perustettu tammikuussa 1983. Aluksi toiminta ei ollut kovin aktiivista, kokoonnuttiin vain muutamia kertoja. Talvella järjestettiin hiihtokilpailuja ja makkaranpaistoa. Toiminta sammui useiksi vuosiksi kunnes kylätoimintaa alettiin taas herättää henkiin 1990-luvun lopulla. Kyläyhdistys rekisteröitiin vuonna 1999 ja sen jälkeen yhdistys on toiminut aktiivisesti.

Sääntöjensä mukaisesti yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä kylän pysyvien ja vapaa-ajan asukkaiden henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi paikallisen omaleimaisuuden pohjalta. Lisäksi yhdistys edistää kylän asukkaiden harrastus- ja kulttuuritoimintaa, kylän perinteiden ja historian tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista keräämällä ja säilyttämällä perinteitä ja historiaa sekä järjestämällä talkoita ympäristön vaalimiseksi. Lisäksi yhdistys voi järjestää yhteisiä virkistys- ja harrastustilaisuuksia, juhlia ja muita vastaavia tapahtumia.

Kyläyhdistyksen toiminnasta vastaa vuosittain valittava kylätoimikunta. Vuodeksi 2024 kylätoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt:
  • Jarkko Säily, puheenjohtaja,  puh. 0451374499
  • Sari Isoniemi, sihteeri, rahastonhoitaja
  • Joel Ekdahl, varapuheenjohtaja
  • Jesse Hannula
  • Konsta Rättyä
  • Niko Aho
  • Reetta Marttinen
  • Opiston edustaja
Postia kyläyhdistyksellä voi jättää osoitteeseen raudaskyla@gmail.com

Kyläyhdistyksen vuosikokoukseen kutsutaan kaikki kyläläiset. Kokous järjestetään ennen maaliskuun loppua.

Kyläyhdistyksen säännöt