torstaina, tammikuuta 20, 2011

Yleisötilaisuus, Kevyenliikenteen järjestelyt

Iso joukko Raudaskylän väkeä kokoontui keskiviikkona 19.1.2011 kuulemaan kevyenliikenteen järjestelyjen suunnitelmista kylän kohdalla. Teknisen lautakunnan järjestämässä tilaisuudessa alustavia suunnitelmia esittelivät ely-keskuksen edustaja sekä heidän hankkeeseen palkkaamat suunnittelijat. Paikalla olivat myös Kari Kentala ja Mauri Haikola Ylivieskan kaupungin teknisestä toimesta.

Suunnitelmat koostuvat Savontien alituksesta, pysäkkijärjestelyistä ja kevyenliikenteen väylän rakentamisesta edelleen koulun/opiston/kylän suuntaan. Alikulun sijainti on nykyisen linja-autopysäkin kohdalla Kassantien risteyksen Ylivieskan puolella. Toinen rakennettava kohde on hyttisillan alue. Sielä rakennetaan asfaltoituja kevyenliikenteen väyliä Sikabaarista Raudasmäentielle sekä yhteys Välikyläntielle (Savontien ylitys tasossa = ei erillisiä järjestelyjä). Hyttisillan kohta toteutetaan nykyisen sillan lpuitteissa, reunakivellisenä kevyenliikenteen väylänä, jonka leveys on noin 2,5m. Mitoilleen hyttisilta olisi tämän jälkjeen lähes vastaava kuin ylikulkusilta Ylivieskan keskustassa.

Tilaisuudessa käytettiin useita puheenvuoroja ja kaikki mielipiteet kirjattiin ylös. Erityisesti kysymyksiä herätti hyttisillan kohta, jota pidettiin turvattomana ja kovin kapeana 80 km/h nopeusrajoitukselle. Lisäksi puhutti Kassantien katkaisun aiheuttama maatalousliikenteen ohjautuminen Savontielle.

Moni totesi kuitenkin puheenvuorossaan, että suunnitelma on paras vuosien mittaan esitellyistä ja toivoi, että nyt viimein päästäisiin hankkeessa eteenpäin. Tähän toiveeseen on helppo yhtyä.

Mikäli esiteltyyn suunnitelmaluonnokseen on jotakin kommentoitavaa, nyt olisi oikea aika tehdä se. Palautetta voi antaa noin viikon ajan Ely-keskuksen Tie- ja rakennesuunnitelmavastaavalle Ari Kuotesaholle tai Plaana Oy:n projektipäällikkö Keijo Körkölle.

Asiat nimittäin etenevät seuraavaksi yksityiskohtaiseen suunnitteluun, jonka jälkeen suunnitelma asetetaan virallisesti nähtäville 30 päiväksi. Tavoitteena on, että suunnitelman nähtävillä olon aikana ei enää tulisi juurikaan kommentteja/huomautuksia vaan kaikki näkemykset esitettäisiin tässä alustavan suunnittelun vaiheessa. Näin me kyläläiset parhaalla tavalla vauhdittaisimme hankkeen etenemistä.

Rahat ovat kaikilla tahoilla tiukoilla, joten tarkaa rakentamisaikataulua ei vielä tiedetä. Mikäli suunnitelma saadaan hyväksyttyä on sen jälkeen vuorossa maan lunastukset ja tietoimitukset sekä hankkeen rahoituksen järjestäminen. Ely-keskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2014 sisältää kuitenkin tämän hankkeen, joten toiveissa on, että rahoituskin voisi järjestyä. Jonkinlainen rahoitusosuus tullenee myös Ylivieskan kaupungilta.

1 kommentti:

Heikki kirjoitti...

Oli erittäin hyvä tilaisuus ja keskusteluakin käytiin tärkeiden näkökohtien puolesta.Tärkeintä nyt kuitenkin on varmasti meidän kaikien mielestä se,että hanke lähtee toteutumaan.Mielestäni suunnitelma oli kuitenkin paras verrattuna edellisiin vaihtoehtoihin.Kiitokset valmistelijoille!