sunnuntaina, toukokuuta 04, 2014

Raudaskylän kyläyhdistys - Kannatusjäsenmaksu 2014

Vuosikokouksessa 2014 päätettiin, että varsinaisilta jäseniltä jäsenmaksua ei peritä tänäkään vuonna. Kannatusjäsenmaksuksi määrättiin edellisen vuoden tapaan 10 euroa..

Kannatusjäsenmaksun voi maksaa Raudaskylän Kyläyhdistyksen tilille, ja viestiksi laittaa oman nimensä ja jäsenmaksun tyypin/ vuosiluvun
esim. "kannatusjäsenmaksu 2014 maija meikäläinen"
Tilinro: FI72 5534 0540 0794 35


3§ JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki Raudaskylällä ja sen lievealueilla asuvat tai siellä elinkeinotoimintaa harjoittavat kyläläiset. Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yrityksen toimintaa.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen kylätoimikunta, jonka on pidettävä jäsenistä luetteloa. Yhdistyksen hallituksesta käytetään nimeä Raudaskylän kylätoimikunta.

Varsinainen jäsen ja kannattajajäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen kummallekin jäsenryhmälle erikseen määräämän jäsenmaksun.

Yhdistyksen vuosikokouksessa kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kylätoimikunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kylätoimikunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjen vastaisesti tai laiminlyö jäsenvelvollisuutensa.

Ei kommentteja: